تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ 
گروه بیماری های کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری گروه Appraise To Raise معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر محمودی، جناب آقای دکتر بابک پاک بین به ریاست آزمایشگاه جامع منصوب گردیدند.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 
با توجه به درخواست مکرر شرکت کنندگان، کارگاه " آموزش تئوری و عملی میکروبشناسی مواد غذایی" در تاریخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰برگزار می گردد.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
صفحه1از212.بعدي.برو       


           6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0