اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز متقاضیان بخش‌های خصوصی می‌توانند از تجهیزات آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جهت انجام طرح‌ها و پایان نامه‌ها استفاده نمایند.

تمامی متقاضیان با مراجعه به سایت آزمایشگاه جامع تحقیقات قزوین (rcl.qums.ac.ir)، فرم معرفی نامه را دانلود نموده و پس از کامل کردن، آن را به همراه پروپوزال و معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل خود، تحویل آزمایشگاه دهند.

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0