دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر بابک پاک بین

ریاست مرکز

  • سوابق : عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  • تحصيلات : دکتری تخصصی PhD
  • تخصص : بهداشت مواد غذایی

دکتر بابک پاک بین

ریاست مرکز

  • تلفن : 02833651255
  • پست الکترونیکی : b.pakbin@qums.ac.ir

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0