در حال حاضرآزمایشگاه جامع  در راستای اهداف کلی آزمایشگاه های جامع کشور، مبنی بر ارائه خدمات آزمایشگاهی و دستگاهی به محققین دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سایر دانشگاه ها، صنایع و دیگر اقشار فعالیت می کند. آزمایشگاه جامع با فراهم نمودن تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه های تحقیقاتی سعی نموده تا گام موثری در جهت برآوردن نیازهای دانشگاهی بردارد.
 
خدمات کلی قابل ارائه درآزمایشگاه جامع :

خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی: آزمایشگاه جامع با مدرنترین تجهیزات آزمایشگاهی امکان استفاده از خدمات آزمایشگاه جامع و سایرآزمایشگاه هاي تحقيقاتي دانشگاه جهت انجام انواع تست های تخصصی آزمایشگاهی را فراهم نموده است
مشاوره وطراحی: اساتید و کارشناسان آزمایشگاه اقدام به طراحی و انجام تست های خاص بر حسب نیاز جامعه پژوهشی کشور می نمایند

  • برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف شامل دستگاهها، روشها: آزمایشگاه جامع با هدف انتقال تجربیات و گسترش خدمات اقدام به برگزاری کارگاه های پژوهشی و آموزشی می نماید.
  • آشنایی و آموزش لازم در جهت کار با دستگاه های آزمایشگاهی
  • همکاری درطرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
  • آموزش علمی و عملی دستگاهها به دانشجویان
  • دریافت فاکتور و پیش فاکتور های هر درخواست به صورت آنلاین
     

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0