معرفی آزمایشگاه جامع تحقیقات:

    آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حمایت و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 1398 به منظور تسهیل در روند انجام تحقیقات، استقرار تجهیزات مدرن آزمایشگاهی در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه تأسیس گردید. این آزمایشگاه با دارا بودن کادر مجرب و دستگاه‌های پیشرفته یکی از مجهزترین مراکز خدمات تخصصی آزمایشگاهی در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 6 کشور می‌باشد. 
    این آزمایشگاه با بهره‌گیری از تجربیات اساتید مجرب و امکانات پیشرفته آمادگی ارائه خدمات به دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی در سطح وسیع را دارد. این آزمایشگاه از ابتدای تأسیس خود روزبه‌روز درحال‌توسعه بوده و با تجهیز به امکانات آزمایشگاهی به‌سرعت مسیر پیشرفت را در جهت ارائه خدمات به محققین و مراکز صنعتی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت توانمندسازی نیروی انسانی می‌پیماید. 
     


    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0