• ساعت : ۹:۴۵:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ 
كارگاه آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و ارزیابی سرقت علمی در مقالات

مدیریت اطلاع رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند:

کارگاه آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و ارزیابی سرقت علمی در مقالات

مدرس: دکتر پیام کبیری

زمان برگزاری: چهارشنبه 1400/12/18 ساعت 13-10

به شرکت کنندگان در این دوره گواهی حضور اعطا می شود.

لینک حضور: https://workshop.tums.ac.ir

لینک شرکت: https://www.skyroom.online/ch/kumsresearch/mim

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0