اساس کار دستگاه:
انکوباتور CO2 یکی از انواع انکوباتورها است که امروزه در صنایع آزمایشگاهی بسیار پرکاربرد است. از قابلیت‌های این نوع انکوباتور تنظیم و کنترل دما است که می تواند شرایط لازم برای ایجاد فرآیند را فراهم کند.
 از جمله فرآیندهایی که می توان با این دستگاه انجام داد رشد و کشت نمونه‌های زنده جانوری در بیرون از بدن است. 
این دستگاه دارای یک محیط ایزوله است که مناسب کشت و رشد نمونه‌های زنده مانند میکروب‌ها و سلول‌ها است. 
علاوه بر این مزیت، این نوع انکوباتور می‌تواند با انتشار گاز دی اکسید کربن سبب تنظیمpH محیط شود. در واقع محیط طبیعی و مناسب برای رشد اکثر یاخته‌های جانوری 37 درجه می‌باشد همچنین PH محیط هم با 2/7 باشد. 
همچنین دمای محیط طبیعی برای رشد سلول‌های پرندگان بالاتر از 37 درجه سانتی‌گراد و برای رشد سلول‌های پوست بدن تمام جانوران به دمایی کمتر از 37 درجه نیاز است. دمای مورد نیاز سلول‌های حیواناتی که خونسرد هستند مناسب با دمای محیط است.

کاربرد دستگاه:
انکوباتور CO2از قابلیت‌ها و امکانات فوق العاده‌ای برخوردار است و می‌تواند شرایط لازم و مناسب برای رشد و کشت سلول و بافت انواع جانداران را فراهم کند به همین دلیل امروزه از این انکوباتور در آزمایشگاه‌های مختلفی استفاده می‌شود.
 کاربردهای آن در ﺁزمایشگاه‌های زیست‌شناسی سلولی و میکروبی و همچنین میکروب شناسی می‌باشد. 
از این دستگاه در این ازمایشگاه‌ها به منظور برنامه‌های کاربردی و آزمایشی و تحقیقاتی از قبیل خون شناسی، تحقیقات و آزمایشات ژنتیکی و آزمایشات بیوشیمیایی و همچنین تحقیقات لازم برای صنایع دارویی و غذایی استفاده می‌شود.
 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0