Inverted Biological Microscope

کاربردهای دستگاه:
استفاده از میکروسکوپ اینورت یک تکنیک مهم برای تصویربرداری از سلول‌ها و ارگانیسم‌های زنده است.
 با استفاده از این میکروسکوپ می‌توان سلول‌های زنده را از زیر یک فلاسک کشت سلول مشاهده کرد. بر خلاف میکروسکوپ‌های معمولی که نمونه‌ها بین یک پوشش و یک اسلاید فشرده می‌شوند، در میکروسکوپ اینورت سلول‌ها داخل محیط کشت و در شرایط طبیعی و استریل مورد تصویر برداری قرار می‌گیرند.
 

SUNDEW MCX1600

کاربرد دستگاه:

آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی(برای مشاهده کردن نمونه خون)
تحقیقات زیستی(برای مشاهده و تحقیق بر روی قارچ‌ها ، سلول‌های گیاهی و ویروس‌ها)
مشاهده و شمارش سلول‌ها بر روی لام هموسیتومتری
 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0