• ساعت : ۶:۳۱:۳۵
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ 
كارگاه آموزش تئوری وعملی تكنیك PCR و الكتروفورز

 

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار میکند:
                                              

                                                                         کارگاه آموزش تئوری وعملی تکنیک  PCR و  الکتروفورز 

محورهای کارگاه:

      جلسه اول:

 •  اصول  تئوری  تکنیک   PCR                                         
 •  انتخاب پرایمر مناسب 
 •  روش صحیح رقیق سازی پرایمر لیوفیلیزه
 • ساختن مخلوط واکنش
 •  طراحی برنامه دمایی              

     جلسه دوم:         

 • مباحث تئوری الکتروفورز و کاربردهای آن
 • ساخت بافر الکتروفورز
 • ساخت ژل آگارز
 • نحوه تزریق نمونه به چاهک ژل
 • نحوه کار با دستگاه ژل داک  
 • آنالیز نتایج
   

                     برای دریافت پوستر کارگاه کلیک اینجا کنید.

                                   

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  V6.0.9.0