اخبار اسلایدی
کارگاه داکینگ مولکولی در طراحی دارو

آزمایشگاه جامع تحقیقات برگزار میکند:

کارگاه داکینگ مولکولی در طراحی دارو

با اعطای گواهی معتبر


سرفصلهاي آموزش:

  •        اصول و کاربرد داکینگ مولکولی در طراحی دارو
  •       آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ماکرومولکول های زیستی
  •      نحوه آماده سازی بیومولکول و لیگاند برای داکینگ
  •      آموزش جامع و کاربردی  Auto Dock Vina
  •      تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از داکینگ با نرم افزارهای متنی و گرافیکی
  •     آشنایی با معتبرسازی در شبیه سازی داکینگ

برای دریافت پوستر کارگاه اینجا کلیلک کنید.        


 برای ثبت نام
 اینجا کلیک کنید. 

    آدرس الکترونیکی آزمابشگاه جامع تحقیقات:http://rcl.qums.ac.ir

  آدرس الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:http://www.qums.ac.ir