اطلاع رسانی
اعلام آمادگی مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی دانشگاه جهت تولید
شركت دانش بنيان آريانا شيمي گياه تيرازيس كه در مركز رشد فناوري گياهان دارويي و طب سنتي مستقر مي باشد و در زمينه خالص سازي تركيبات موثره گياهي و تهيه استانداردهاي صدرصد طبيعي از گياهان بومي ايران فعاليت دارد و آمادگي خود را در زمينه تهيه تركيبات استاندارد گياهي و اسانسهاي طبيعي در جهت استفاده در پروژه هاي تحقيقاتي ،صنعتي و دانشگاهي كليه اساتيد و پژوهشگران محترم اعلام ميدارد.


آدرس الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir