تماس با ما

   آدرس:قزوین - پونک - بلوار نخبگان-امیرکبیر 12-کلینیک محمد زاده 
 
   تلفن تماس: 33699048-028
 

 
محل مرکز بر روی نقشه: