تماس با ما

   آدرس:قزوین - پونک - بلوار نخبگان-امیرکبیر 12-کلینیک محمد زاده 
 
   تلفن تماس: 33699048-028

   ایمیل آکادمیک مرکز: 
Research_laboatory@qums.ac.ir
 
محل مرکز بر روی نقشه: