اطلاع رسانی
دوره آموزشی ایمنی (HSE)
به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویانی که در طرح دانشجویی یا طرح هیات علمی مشارکت دارند می رساند که دوره آموزشی ایمنی توسط کمیته HSE دانشکده بهداشت در تاریخ  97/12/4  ساعت 9 الی 13:30 در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار می گردد.

جهت هماهنگی و ثبت نام به خانم موسی خانی (آزمایشگاه مرجع دانشکده بهداشت) مراجعه شود.


یادآور می شود که گذراندن این دوره جهت اخذ مجوز کار در آزمایشگاه جامع تحقیقات الزامی می باشد.