اخبار
فراخوان اختصاصی طرح‌هاي تحقيقاتي با موضوع COVID-19
به پیوست نامه شماره 23/710 مورخه 3/2/1399 رییس محترم مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور در خصوص فراخوان اختصاصی طرح‌هاي تحقيقاتي با موضوع COVID-19 (۶ لغایت ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹9) جهت استحضار، بهره برداری ارسال می‌گردد. در این راستا، سامانه مديريت پژوهش مؤسسه (http://rms.nimad.ac.ir) از روز 6 اردیبهشت لغایت ۲۰ اردیبهشت‌‌‌‌ماه ۱۳۹9 آماده ثبت طرح‌هاي تحقيقاتي اوليه (pre-proposals) پژوهشگران است. لازم به تذکر است این مهلت تمدید نخواهد شد.


برای دریافت نامه فراخوان نیماد  اینجا کیلیک کنید