اخبار
پرسش‌ها و پاسخ‌های شایع درباره بیماری کرونا
 برای دریافت فایل «پرسش و پاسخ‌های شایع در زمینه بیماری کرونای جدید (COVID-19)» کلیک نمایید.

 

آدرس الکترونیکی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:http://itst.qums.ac.ir

  آدرس الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:http://www.qums.ac.ir