اخبار
فراخوان ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری انجمن عناصر کمیاب ایران ، ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران را در تاریخ پنجم الی هفتم شهریور ماه ۹۸ برگزار می نماید.

دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری انجمن عناصر کمیاب ایران، ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران را در تاریخ پنجم الی هفتم شهریور ماه ۹۸ برگزار می نماید.

دبیرخانه کنگره از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند جهت شرکت در این برنامه دعوت می نماید.

محور های ارائه مقاله:

عناصر کمیاب در:
 •  صنایع و معادن  (روش های استخراج، فراوری و افزایش بهره وری تولید عناصر کمیاب در صنعت )
 • نانوبیوتکنولوژِی
 • سلامت و بیماری
 •  تغذیه و علوم غذایی
 •  متابولیسم بیولوژیک
 •  آلودگی های محیط کار
 •  آلودگی های زیست محیطی
 •  فرایندهای سلولی و مولکولی
 •  علوم کشاورزی، شیلات و دامپزشکی
 •  داروسازی، دندانپزشکی و مهندسی بافت
همچنین:
 • بیوانفورماتیک عناصر کمیاب
 • روش های نوین در سنجش عناصر کمیاب
دبیر علمی کنفرانس: دکتر مهران محسنی

تلفن تماس با دبيرخانه: 33780301-024

وب سايت همايش: www.icter.ir

ایمیل: info[at]icter.ir


برای دریافت پوستر کنگره در ابعاد اصلی اینجا کلیک کنید.

آدرس الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir