اخبار اسلایدی
راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی جمهوری اسلامی ایران

به منظور استانداردسازی نحوه‌ي کار با حيوانات در امور پژوهشی، "راهنمای مراقبت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ايران" که به توشيح مقام عالی وزارت رسيده است، جهت استحضار و اجرا، به اطلاع کلیه پژوهشگران، اعضای محترم هيات علمی و دانشجويان می‌رسد.

جهت دریافت راهنما اینجا کلیک کنید. 

  آدرس الکترونیکی آزمابشگاه جامع تحقیقات:http://rcl.qums.ac.ir

  آدرس الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:http://www.qums.ac.ir