اخبار اسلایدی
اصلاحیه تاریخ برگزاری کارگاه داکینگ مولکولی در طراحی دارو

به استحضار کلیه عزیزان میرساند تاریخ کارگاه "داکینگ مولکولی در طراحی دارو"ازروزهای چهارشنبه 98/12/07 و 98/12/14 به روزهای چهارشنبه 98/12/14 و 98/12/21 تغییر یافت.