اخبار اسلایدی
همایش کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری ها (27 بهمن ماه 98)
معاونت تحقیقات و فناوری برگزار میکند

همایش کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری ها
 
 
یکشنبه 27 بهمن ماه سالن اجتماعات  دانشکده پرستاری و پیراپزشکی (دارای امتیاز بازآموزی و آموزش مداوم)

 
 

برای دریافت پوستر کارگاه اینجا کلیک کنید.
برای دریافت گروههای هدف اینجا کلیک کنید.